When Riding the Blue Train was first released, Jan Smit the then Senior Adviser Financieel-Strategische Prognoses of Eneco Groep wrote a review of the book, outlining the impact the Breakthrough Tools and principles had on his professional and personal life. 

To celebrate the re-launch of the Riding the Blue Train, we are re-publishing the review in English and Dutch.  

Riding the Blue Train Cover

RIDING THE BLUE TRAIN: GET INSPIRED!

A LEADERSHIP PLAN FOR EXPLOSIVE GROWTH

Review of: Riding the Blue Train – A Leadership Plan for Explosive Growth
Authors: Bart Sayle and Surinder
Kumar
 Portfolio, 2006

Jan Smit

Through the Breakthrough Power Sessions many Eneco colleagues have been introduced to a number of principles aimed at strong personal growth and significant performance improvement of organisations. These principles are included in the book Riding the Blue Train – A Leadership Plan for Explosive Growth, written by Bart Sayle and Surinder Kumar of the Breakthrough Global Group.

The book provides insights that assist you to enhance your professional as well as your personal life. The Breakthrough approach is based on the principle that organisations grow if employees grow. The principles that are presented therefore are not just applicable in a working environment, but also work in relation to your personal ambitions. In my view this is a sound starting point and it leads to the realization while reading the book: this is about me! Large part of the contents is readily recognizable, so involuntarily you keep on reading. The book reads like a (blue) train.

In this review I want to highlight a couple of principles Sayle and Kumar present in their book. It concerns the same principles that were highlighted by Darren Smallridge in a riveting way during the Breakthrough Power Session. When confronted with a certain event, broadly speaking you can choose either of two ways of reacting: you step on the Red Train or you board the Blue Train. A choice in favour of the Red Train indicates that you interpret the event as a threat. You become defensive, angry, hostile and this will cost you lots of energy. On the other hand, if you view the event as an opportunity, you are on the Blue Train. You accept the occurrence and handle it in a creative fashion. This will yield positive energy. A journey on the Red Train will draw you into a sad defensive cycle, while a ticket for the Blue Train will take you on a pleasant creative cycle.

In order to transform your Blue Train experience to real life results, it is important to be aware of your Personal Power. According to Sayle and Kumar that power can be subdivided into the following five powers: insight, inspiration, intentionality, intentional language, and congruence. I will highlight intentionality here. Sayle and Kumar indicate that intentionality is the process by which a person is working on realization of her / his personal goals in a powerful and inspired way. Intentionality produces results. Obviously the underlying assumption here is that this person indeed has selected certain goals (intentions) to go for. In what way does a person set goals? And how do you get to ambitious goals? Sayle and Kumar distinguish between four thinking styles: magical thinking, heroic thinking, resigned thinking, and cynical thinking. Magical thinking is characterized by: anything is possible, no limits, thinking outside the box. Heroic thinking is based on: I can do anything and I am invincible. It will be clear that the combination of magical thinking and heroic action are a guarantee for ambitious goals!

I highly recommend this book. Let it challenge you to set ambitious goals and make use of the principles that are provided to make those goals a reality. Treat yourself to a first class Blue Train experience.

Think magically and act heroically – and in so doing, lead the way into the future.

LAAT JE INSPIREREN DOOR RIDING THE BLUE TRAIN

A LEADERSHIP PLAN FOR EXPLOSIVE GROWTH

Naar aanleiding van:
Riding the Blue Train – A Leadership Plan for Explosive Growth
Auteurs: Bart Sayle en Surinder Kumar

Portfolio, 2006

Jan Smit

Veel collega’s hebben via de Breakthrough Power Sessies kennisgemaakt met een aantal principes die gericht zijn op sterke persoonlijke groei en belangrijke prestatieverbetering van organisaties. Deze principes zijn opgenomen in het boek Riding the Blue Train – A Leadership Plan for Explosive Growth, geschreven door Bart Sayle en Surinder Kumar van de Breakthrough Global Group.

Het boek – alleen in het Engels verkrijgbaar – bevat handvaten die je helpen om verder te komen in je professionele en persoonlijke leven. De Breakthrough-benadering is gebaseerd op het principe: organisaties groeien als medewerkers groeien. De gepresenteerde principes zijn dan ook niet alleen toe te passen in de werkomgeving, maar ook op je persoonlijke ambities. Wat mij betreft is dit een gezond uitgangspunt en het leidt ertoe dat je bij het lezen van het boek beseft: dit gaat over mij! Een groot deel van de inhoud is direct herkenbaar, zodat je onwillekeurig blijft doorlezen. Het boek leest als een (blauwe) trein.

Ik wil in deze review een paar principes noemen die Sayle en Kumar in hun boek presenteren. Het zijn principes die in de Breakthrough Power Sessie ook door Darren Smallridge op aanstekelijke wijze naar voren zijn gehaald. Als je geconfronteerd wordt met een bepaalde gebeurtenis, kun je grofweg op twee verschillende manieren reageren: je stapt op de Red Train of je neemt de Blue Train. Kies je voor de Red Train, dan interpreter je de gebeurtenis als een bedreiging. Je wordt defensief, boos, vijandig en dat kost je heel veel energie. Zie je daarentegen de gebeurtenis als een kans, dan zit je in de Blue Train. Je accepteert de gebeurtenis en gaat er op een creatieve manier mee om. Dit levert je positieve energie op. Een reis met de Red Train doet je belanden in een droefgeestige defensive cycle, terwijl een kaartje voor de Blue Train je een plezierige creative cycle oplevert. Om je Blue Train-ervaring om te zetten in concrete resultaten, is het belangrijk je bewust te zijn van je Personal Power. Die kracht kan volgens Sayle en Kumar onderverdeeld worden in de volgende vijf powers: insight, inspiration, intentionality, intentional language en congruence. Ik licht intentionality eruit. Sayle en Kumar geven aan dat intentionality het proces is waarin een persoon krachtig en geïnspireerd werkt aan het concreet realiseren van haar / zijn doelen. Intentionality produces results. Uiteraard is daarbij de veronderstelling dat de persoon bepaalde doelen (intenties) heeft gekozen om na te streven. Hoe kom je tot dergelijke doelen? En hoe kom je tot ambitieuze doelen? Sayle en Kumar onderscheiden vier denkstijlen: magical thinking, heroic thinking, resigned thinking en cynical thinking. Magical thinking wordt gekenmerkt door: anything is possible, no limits, thinking outside the box. De basis van heroic thinking is: I can do anything en I am invincible. Het zal duidelijk zijn dat de combinatie van magical thinking en heroic action garant staat voor ambitieuze doelstellingen!

Ik beveel dit boek van harte aan. Laat het je uitdagen tot het stellen van ambitieuze doelen en gebruik de aangereikte principes om die daadwerkelijk te realiseren. Trakteer jezelf op een eerste klas Blue Train-ervaring. Think magically and act heroically – and in so doing, lead the way into the future.